Event & PR

Firma açılış, ürün lansman ve basın toplantıları.

AVM içi etkinlikler, açık hava tanıtım etkinlikleri, çocuklara yönelik eğlendirici ve öğretici etkinlikler, konser, sosyal sorumluluk etkinlikleri.

Önemli ve özel günlere yönelik tematik etkinlikler.

Tüm bayilerinizi bir araya getiren, baştan sona ihtiyaçlarına uygun planlanmış toplantılar.

İhtiyaç ve hedeflerinize uygun kampanya stratejileri.

Doğru kitleyle doğru yerde, doğru zamanda ve doğru şekilde karşılaşacak iletişim stratejileri oluşturulması ve uygulaması, medya harcamalarınızın fayda maliyet dengesi doğrultusunda yapılması ve raporlanması.

Markanızın imajını oluşturacak ve koruyacak, sizi hedef kitlenizle buluşturacak iletişimin ve tüm etkinliklerinizin yazılı ve görsel basında ve sosyal mecralarda doğru yönetilmesi için ihtiyacınız olan danışmanlık ve çözümler.

Önemli açılış ve toplantılarınızda protokolün usulüne uygun bir biçimde davet edilmesi, katılımlarının sağlanması ve etkinlik boyunca ağırlanması.